OGRODOWA   SCENERIA

ogrodowasceneria@gmail.com                            +48 513 546 015

 studio   p r o j e k t o w e         

  DOMEK DUO dla bliźniaczek

Styl:  nowoczesny

Wymiary: 

Stan: projekt 2022

 

Zakres opracowania:

projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy

 

 

 

Opis:

 

 

 

 

studio   p r o j e k t o w e         

 

OGRODOWA   SCENERIA