OGRODOWA   SCENERIA

ogrodowasceneria@gmail.com                            +48 513 546 015

 studio   p r o j e k t o w e         

  Naturalistyczny dworek polski

 

 

 

 

studio   p r o j e k t o w e         

 

OGRODOWA   SCENERIA

Styl:  naturalistyczny, rustykalny

Powierzchnia: 2500 m2

Stan: projekt, 2016

 

Zakres opracowania:

projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, projekt systemu nawodnienia, projekt oświetlenia, projekt nawierzchni i tarasów,

dobór gatunkowy roślinności, dobór elementów wyposażenia 

 

 

 

Opis: