OGRODOWA  SCENERIA

+48  513 546 015

+48 513 546 015

studio   p r o j e k t o w e        

 

 

 

 

 studio   p r o j e k t o w e         

ogrodowasceneria@gmail.com                         

 +48 513 546 015

OGRODOWA  SCENERIA

Styl:  podmiejski, geometryczny, nowoczesny

Powierzchnia: 1500 m2

Stan: projekt 2021 - realizacja w trakcie prac

 

Zakres opracowania:

projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, projekt tarasów i nawierzchni ogrodowych, 

dobór gatunkowy roślinności, dobór oświetlenia i elementów wyposażenia 

 

 

 

Opis:

  Ogród nowoczesny

poza miastem