Ogród nowoczesny poza miastem

Styl:  podmiejski, geometryczny, nowoczesny

Powierzchnia: 1500 m2

Stan: projekt 2021 - realizacja w trakcie prac

 

Zakres opracowania:

projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, projekt tarasów i nawierzchni ogrodowych, 

dobór gatunkowy roślinności, dobór oświetlenia i elementów wyposażenia 

 

 

 

Opis:

OGRODOWA   SCENERIA

ogrodowasceneria@gmail.com                            +48 513 546 015

 studio   p r o j e k t o w e         

 

 

 

 

studio   p r o j e k t o w e         

 

OGRODOWA   SCENERIA