OGRODOWA   SCENERIA

ogrodowasceneria@gmail.com                            +48 513 546 015

 studio   p r o j e k t o w e         

Słoneczny sundeck

Styl:  nowoczesny, geometryczny

Powierzchnia: 150 m2

Stan: projekt 2016, realizacja 2016

 

Zakres opracowania:

projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, projekt systemu nawodnienia, projekt oświetlenia, projekt nawierzchni i tarasów,

dobór gatunkowy roślinności, dobór elementów wyposażenia 

 

 

 

Opis:

 

 

 

 

studio   p r o j e k t o w e         

 

OGRODOWA   SCENERIA